Pasożyty ziemniaków to grupa organizmów, które atakują uprawy ziemniaków, powodując szkody w plonach i obniżając jakość produktów.

Należą do nich nicienie, grzyby, bakterie oraz wirusy. Ich obecność w uprawach ziemniaków może prowadzić do zmniejszenia plonów, pogorszenia jakości bulw, a w skrajnych przypadkach do całkowitej utraty zbiorów.

Choroby w uprawach ziemniaków

Szkodniki zagrażające uprawom ziemniaka

Jednym z najczęściej występujących pasożytów ziemniaków są nicienie, takie jak pierścienice i nicienie z rodzaju Globodera. Nicienie atakują korzenie roślin, co powoduje powstawanie guzów i zniekształcenia korzeni, a w konsekwencji zaburzenia pobierania wody i składników mineralnych, co przekłada się na zmniejszenie plonów. Grzyby stanowią kolejną grupę pasożytów ziemniaków. Do najgroźniejszych należą fytoftora ziemniaka, alternarioza ziemniaka, czy rizoktonioza. Fytoftora ziemniaka jest najczęstszą chorobą ziemniaka, powodującą straty w wielu regionach uprawy tego warzywa na świecie. Objawy tej choroby to brunatnienie i zamieranie pędów, liści i łodyg, co powoduje obumieranie rośliny. Alternarioza ziemniaka natomiast powoduje powstawanie plam na liściach, które z czasem brązowieją i obumierają.

Bakterie to kolejna grupa pasożytów ziemniaków. Do najgroźniejszych należą zgniłoba bakteryjna ziemniaka oraz parch bakteryjny ziemniaka. Parch bakteryjny ziemniaka powoduje powstawanie ciemnych plam na liściach, które z czasem zwiększają swoją wielkość i powodują zamieranie liści. Zgniłoba bakteryjna z kolei charakteryzuje się brunatnieniem tkanki bulw, a także powstawaniem ciemnych, wilgotnych plam na powierzchni bulw. Ostatnią grupą pasożytów ziemniaków są wirusy, które również powodują poważne szkody w uprawach ziemniaków.

Wybierając środki ochrony roślin w przypadku upraw ziemniaków, warto dokładnie zidentyfikować problem, mogą być to grzyby, jak również nadmierne zachwaszczenie czy też występowanie stonki oraz innych insektów, owadów, które atakują łodygi oraz liście. Na stronie internetowej https://miedzymiedzami.com/uprawy/ziemniaki możemy znaleźć bardzo ciekawe porady, które pozwolą nam na dobór właściwych środków ochrony roślin. W przypadku ziemniaków często stosuje się herbicydy, które możemy stosować jako opryski przedschodowe, jak również wykorzystać w kolejnych miesiącach, kiedy możemy zidentyfikować chwasty pojawiające się w uprawie.